Kontaktiraj nas putem emaila: infinityeduplus@gmail.com

Prijava na seminarе

Sa terminima održavanja onlajn seminara eMatematika i Izokrenuta učionica u hibridnoj nastavi i načinu prijave se možete upoznati na dnu ove stranice.

eMatematika

Ako ste učitelj, predajete matematiku ili srodne predmete, ovo je seminar za vas!

Kome je seminar namenjen?

Ako ste nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave u osnovnoj/srednjoj školi/gimnaziji, nastavnik opšteobrazovnih predmeta u srednjoj školi, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/osnovnoj/srednjoj školi – ovo je za vas!

Ako ste nastavnik tehnike i tehnologije, informatike, fizike, hemije ili stručnih predmeta u srednjim školama – ovaj seminar takođe može da vam bude od velike koristi.

Akreditacija

Seminar “eMatematika” je akreditovan pod kataloškim brojem 406 u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja.

Seminar traje 5 nedelja i nosi 40 bodova stručnog usavršavanja.

Cilj obuke je osposobljavanje nastavnika za planiranje i realizaciju nastave matematike i izradu interaktivnog nastavnog materijala uz upotrebu IKT alata.

Po završetku obuke očekuje se:

  • da su nastavnici osposobljeni da koriste mogućnosti aplikacije OneNote;
  • da nastavnici koriste grafičku tablu, aplikacije za rad sa njom i onlajn alate za geometriju;
  • da nastavnici znaju da izrađuju i primenjuju testove u svrhu ocenjivanja i tumačenja njihovih rezultata;
  • da su IKT kompetencije nastavnika na većem nivou.

Više o seminaru i utiscima polaznika možete pročitati na linku eMatematika.

Izokrenuta učionica u hibridnoj nastavi

“Izokrenuta učionica u hibridnoj nastavi” je seminar koji je akreditovan pod kataloškim brojem 540 u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja.

Seminar traje 5 nedelja i nosi 40 bodova stručnog usavršavanja.

Cilj obuke je osposobljavanje nastavnika za pripremu i realizaciju časa na daljinu – kreiranje lekcija, snimanje videa i izradu elektronskih testova i jednostavnih prezentacija, koje će moći da primene u nastavnom procesu.

Specifični ciljevi obuke su:

  • Informisanje nastavnika o prednostima koje pruža izokrenuta učionica u modelu hibridne nastave;
  • Osposobljavanje nastavnika za pripremu i kreiranje video-lekcija uz pomoć grafičke table ili alata za izradu prezentacija;
  • Osposobljavanje nastavnika za izradu elektronskih testova u cilju formativnog ocenjivanja i praćenja napretka učenika;
  • Praktično osposobljavanje nastavnika da naprave lekcije u vidu atraktivnih prezentacija koje se lako dele sa učenicima, kao i kreiraju kolekcije časova.

Nastavnici će biti obučeni da kreiraju nastavne materijale koji će sadržati sve elemente neophodne za kvalitetan čas u izokrenutoj učionici, bilo da je reč o redovnoj, dopunskoj, dodatnoj ili pripremnoj nastavi. Nastavnici će unaprediti svoje digitalne kompetencije, ali istovremeno i biti podstaknuti na dalje samostalno napredovanje i istraživanje mogućnosti novih obrazovnih tehnologija.

Više o seminaru, utiscima sa seminara, kao i bazu radova možete naći na linku: Izokrenuta učionica u hibridnoj nastavi.

Termini održavanja onlajn seminara

Tokom prvog polugodišta školske 2023/2024. godine, seminare ćemo realizovati u tri termina.

Ukoliko želite da se pridružite nekom od njih, izaberite odgovarajuću sliku. Otvoriće se strana sa prijavom.

SEPTEMBAR


otvorene prijave

Obuke u septembarskom terminu će biti realizovane od 18. septembra do 22. oktobra.

OKTOBAR

otvorene prijave

Obuke u oktobarskom terminu će biti realizovane od 16. oktobra do 19. novembra.

NOVEMBAR

otvorene prijave

Obuke u novembarskom terminu će biti realizovane od 13. novembra do 17. decembra.

Radujemo se druženju sa vama 🤩